Cuộc Gặp Gở Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Công Thương Việt Lào

Lại có duyên gặp được người nhiều năng lượng tích cực là Phó chủ tịch Hiệp hội Công Thương Lào .. và lại có số hưởng được mời cà phê, sinh tố Lào ..
❤️🙏❤️

Phó Chủ Tịch Hiệp Hội đang xem xét sản phẩm Rong Biển của công ty ThuHienCoPhó Chủ Tịch Hiệp Hội Công Thương Lào đang xem xét sản phẩm Rong Biển của công ty ThuHienCo.Phó Hiệp Hội Công Thương Lào đang thảo luận về sản phẩm rong biểnPhó Hiệp Hội Công Thương Lào đang thảo luận về sản phẩm rong biển.Buổi chụp ảnh kỉ niệm tình hữu nghị của chuyến công tácBuổi chụp ảnh kỉ niệm tình hữu nghị của chuyến công tác.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DANH MỤC SẢN PHẨM